Motto: "W służbie ojczyzny"

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

Dnia 20 lutego 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze druhów OSP w Młocku. W pierwszej części zebrania przedstawione zostały poszczególne sprawozdania z działalności naszej jednostki w 2015 roku. Następnie miała miejsce część wyborcza zebrania. Podjęto wspólnie decyzję o pozostawieniu składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej bez zmian.

JUBILEUSZ OSP W MŁOCKU

Dnia 13.06.2015 r. nasza jednostka obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia OSP w Młocku. 

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku, który druh Andrzej Matczak złoży Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Starszemu Brygadierowi Krzysztofowi Kowalskiemu. 

Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt, przy akompaniamencie „Mazurka Dąbrowskiego” w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej OSP Ciechanów. 

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu naszej jednostki była Msza Święta odprawiona przez Ks. Kanonika Krzysztofa Kozłowskiego – proboszcza parafii Św. Wojciecha w Malużynie. 

Po zakończeniu mszy głos zabrał Prezes OSP w Młocku – druh Krzysztof Podlecki. Przywitał on przybyłych mieszkańców Młocka oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: 

 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – Starszy Brygadier Krzysztof Kowalski 
 • Poseł na Sejm RP Robert Kołakowski
 • Senator Jan Maria Jackowski
 • Dyrektor Biura Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ciechanowie – druhna Jadwiga Michalska
 • Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski
 • Wójta Gminy Sochocin – Andrzej Romatowski
 • Radna Powiatu Ciechanowskiego – Ewa Mucha
 • Ksiądz Kanonik – Krzysztof Kozłowski
 • Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Jerzy Ślubowski
 • przewodniczącego Rady Gminy Ojrzeń – Grzegorz Lejman
 • poczty sztandarowe i druhowie OSP Ojrzeń, Kraszewo, Malużyn i Milewo.

Z kolei druh Łukasz Podlecki przedstawił wszystkim zebranym bogatą historię oraz zmiany jakie następowały w trakcie 90-letniej działalności jednostki OSP w Młocku. 

Następnym punktem obchodów było wręczenie licznych odznaczeń:

 • złoty medal za zasługi  dla pożarnictwa dla jednostki OSP w Młocku nadany przez Prezydium Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
 • Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznany druhowi Karolowi Marcysiakowi.
 • złoty medal za zasługi dla pożarnictwa dla druhów Jerzego Małeckiego i Jarosława Krużmanowskiego. 
 • srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla druhów Krzysztofa Podleckiego, Łukasza Podleckiego i Eugeniusza Wesołowskiego. 
 • brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla druhów Piotra Szczecińskiego i Tomasza Szwidowskiego.
 • odznaka wzorowego strażaka dla druhów Tomasza Śniegockiego i Dariusza Kierzkowskiego. 

Zarząd OSP Młock postanowił również podziękować pozostałym druhom, którzy aktywnie działali na rzecz jednostki przyznając:

 • statuetkę św. Floriana i dyplom za dotychczasową pracę dla druhów Ryszarda Włodkowskiego i Grzegorza Tyśkiewicza. 
 • statuetkę uznania i dyplom za dotychczasową pracę na rzecz jednostki dla druhów Czesława Jabłońskiego, Józefa Tetkowskiego i Andrzeja Matczaka. 
 • dyplomy za dotychczasową pracę dla druhów Zygmunta Pruchniewskiego, Stanisława Zajączkowskiego, Józefa Sylwestra Bugajewskiego, Romana Piekarzewskiego, Stanisława Lecha Mikołajczyka, Stefana Tetkowskiego, Tadeusza Matuszewskiego, Romana Szczecińskiego, Bogdana Szczecińskiego i Wojciecha Tetkowskiego. 

Po wręczeniu wszystkich odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na wystąpienia gości. Spośród zaproszonych głos zabrali: 

 • Senator Jan Maria Jackowski
 • Poseł Robert Kołakowski 
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie Krzysztof Kowalski
 • Wójt Gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski
 • Wójt Gminy Sochocin Andrzej Romatowski. 

Wszyscy przemawiający podkreślali jak ważną społeczną służbę pełnią strażacy ochotnicy oraz życzyli jednostce rozwoju w kolejnych latach jej funkcjonowania.  

Następnie Ks. Kanonik Krzysztof Kozłowski dokonał poświęcenia obrazu Św. Floriana, który został podarowany naszej jednostce na pamiątkę jubileuszu przez działające w Młocku Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich. 

Na koniec ponownie głos zabrał Prezes Krzysztof Podlecki, który podziękował za przybycie zaproszonym gościom i mieszkańcom jak również wyraził wdzięczność wobec wszystkich, którzy pomogli w zorganizowaniu obchodów 90-lecia naszej jednostki. Poprosił wszystkich zaproszonych gości o udanie się do świetlicy na poczęstunek, a pozostałych przybyłych na naszą uroczystość zaprosił do wysłuchania występu orkiestry dętej. W dalszej części odbyła się zabawa taneczna, w której uczestniczyli druhowie OSP Młock, Ojrzeń, Kraszewo, Malużyn i licznie przybyli mieszkańcy Młocka oraz okolic. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości, które znajdują się w naszej galerii. 

 

 • DNIA.21.03.2015 GODZ.18,00 - WALNE ZEBRANIE OSP W MŁOCKU. ZAPRASZAMY  DRUHÓW I GOŚCI.
 • Dnia 30.08.2014 r. na stadionie miejskim w Glinojecku odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP. W zawodach wzięły udział 2 drużyny kobiece (OSP Glinojeck i Kraszewo) oraz 11 drużyn męskich.

Tym razem naszej drużynie nie udało się powtórzyć sukcesu ze szczebla gminnego i w końcowej klasyfikacji zajęliśmy 4 miejsce. Zawody wygrała drużyna OSP Gąsocin, drugie miejsce zajęła OSP z Ojrzenia, a trzecie OSP Sońsk. W Klasyfikacji drużyn kobiecych zwyciężyły reprezentantki OSP Kraszewo.

Historyczny sukces drużyn pożarniczych OSP Młock!!!

 • Dnia 29.06.2014 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Gospodarzem imprezy był Glinojeck, który gościł przedstawicieli gmin Ojrzeń i Ciechanów. W zawodach wzięło udział 14 drużyn, w tym 2 drużyny kobiece z OSP Glinojeck OSP Kraszewo. W tym roku nasza jednostka wystawiła do rywalizacji 2 drużyny – seniorów oraz juniorów. 

Drużyny rywalizowały w obrębie swoich gmin w dwóch konkurencjach – sztafecie z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. Po pierwszej z nich na prowadzeniu w gminie Ojrzeń była nasza jednostka, jednak przewaga nad drugim w klasyfikacji Ojrzeniem wynosiła zaledwie 0,74 s. Ćwiczenie bojowe po raz pierwszy było wykonywane z wykorzystaniem tej samej motopompy dla wszystkich drużyn, co dawało równe szanse w rywalizacji i sprawiało, że o końcowym wyniku decydowało przygotowanie i sportowa forma zawodników, a nie sprawność posiadanego przez jednostkę sprzętu. W drugiej konkurencji zdołaliśmy jeszcze nieco powiększyć naszą przewagę i ostatecznie po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat  pozostawiliśmy w pokonanym polu pozostałe drużyny naszej gminy.

Wiele radości dał nam również występ naszych juniorów, którzy w nieoficjalnej klasyfikacji 12 drużyn męskich ze wszystkich gmin zajęli 3 miejsce! Pozwala nam to pozytywnie myśleć o przyszłości i wierzyć, że wraz z nabywaniem doświadczenia występy naszych młodych zawodników będą coraz lepsze.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki drużyn biorących udział w zawodach:

Gmina Jednostka Sztafeta Ćw. bojowe Suma pkt.
Ojrzeń OSP Młock 62,10  42,65  104,75 
OSP Ojrzeń 62,84  43,00  105,84 
OSP Kraszewo 74,15  48,60  122,75 
OSP Młock (juniorzy) 68,00 46,90 114,90
OSP Kraszewo (kobiety)  74,00 74,00 57,60
Glinojeck    OSP Glinojeck  69,00 69,00 52,40
OSP Małużyn 73,80 56,00 129,80
OSP Ościsłowo 72,60 59,90 132,50
OSP Glinojeck (kobiety) 81,10 77,30 158,40
Ciechanów   OSP Mydła 68,62 51,60 120,22
OSP Gąski 70,96 52,40 123,36
OSP Rydzewo 69,70 77,70 147,40

 

 • Dnia 01.06.2014 r. przedstawiciele OSP Młock uczestniczyli w mszy polowej oraz obchodach nadania sztandaru jednostce OSP Milewo. 
 • 04.05.2014 r. w kościele w Malużynie odbyła się msza w intencji strażaków ochotników. 
 • 19.04.2014 r. nasza jednostka pełniła służbę przy Grobie Pańskim w kościele pw. św. Wojciecha w Malużynie. Adoracja odbywała się od godz. 17 do 24 oraz na godzinę przed mszą rezurekcyjną. Wzięło w niej udział 18 druhów, w tym po raz pierwszy 2 druhów młodzieżowych.
 • Dnia 15.03.2014 r. o godz. 18.00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Uczestniczyło w nim 23 druhów należących do naszej OSP oraz 3 zaproszonych gości.
 • W dniach od 08 do 30.03.2014 r. przez 4 kolejne weekendy w PSP Ciechanów odbywało się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Wśród uczestników kursu znajdowało się 4 druhów z OSP Młock, którzy dzięki osiągnięciu pozytywnego wyniku końcowego egzaminu uzyskali uprawnienia do udziału w akcjach pożarniczo-ratowniczych.
 • W dniu 22.12.2013 r. o godz. 15.00 - spotkanie opłatkowe druhów OSP Młock.
 • W dniach od 05 do 13.10.2013 r. w PSP w Ciechanowie odbywał się kurs z zakresu ratownictwa technicznego, który ukończyło czterech druhów z OSP w Młocku.
 • Dnia 18.05.2013 r. o godz.14.30 - Powiatowy dzień strażaka w Kraszewie.
 • Dnia 12.05.2013 r. - Gminne obchody dnia św. Floriana w parafii w Malużynie.
 • 30.03.2013 r. - Adoracja przy Grobie Pańskim w kościele pw. św. Wojciecha w Malużynie.