Motto: "W służbie ojczyzny"

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku:

 

Starania o powołanie jednostki OSP w Młocku rozpoczęto w maju 1925 r. Wtedy też powstał komitet organizacyjny, w którego skład weszli: Kazimierz Tetkowski, Stefan Jaworski, Teodor Mikołajczyk i Aleksander Kuziow – ówczesny nauczyciel w szkole w Młocku. Komitet ten został zatwierdzony przez wójta gminy Młock z siedzibą w Ościsłowie. Dzięki wójtowi Gminy, Franciszkowi Wernerowi, wywodzącemu się z Młocka, w 1926 r. rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Obecnie służy ona do przechowywania sprzętu strażackiego, włącznie z wozem bojowym, jak również w jej części znajduje się siłownia wiejska. 

Pierwszym sprzętem jaki posiadała straż był beczkowóz konny i pompa ręczna, które służyły do 1951 r. W czasie okupacji w latach 1939 – 41 działalność jednostki została tymczasowo zawieszona. Jednak w 1941 r. Niemiec Żukowski, komisarz Gminy Młock, wznowił jej działalność. Po wyzwoleniu powołano nowy zarząd – Naczelnikiem był Ignacy Perkowski, Sekretarzem - Prezesem Józef Szostakowski. 

W 1952 r. nastąpiło przydzielenie pierwszej pompy motorowej przez Rejonowego Komendanta Straży Pożarnej. Wieś Młock po reformie administracyjnej przeszła do nowej gminy Ojrzeń. Po komasacji w centrum Młocka wydzielony został plac ok. 1 ha oraz zapoczątkowana została inicjatywa budowy nowej, większej remizy dla OSP. Dużym zaangażowaniem w przygotowaniu dokumentacji na budowę remizy wykazał się ówczesny pracownik urzędu gminy - Jan Jędrzejewski. Projekt przedstawiono na zebraniu walnym mieszkańców wsi. 

W 1976 r. rozpoczęto budowę nowej remizy. Dzięki wsparciu materialnemu Gminy Ojrzeń, zaangażowaniu druhów strażaków oraz całego społeczeństwa Młocka budowę ukończono w 1979 r. 

20 września 1980 r. otrzymaliśmy samochód strażacki marki STAR 25 od jednostki OSP Ojrzeń. Obsługę samochodu i motopompy powierzono druhowi Józefowi Szczecińskiemu. Nasza jednostka otrzymała również nowe mundury. 

W 1983 r. walne zebranie straży wybrało nowy Zarząd: z Prezesem Henrykiem Matczakiem, Naczelnikiem Tadeuszem Matuszewskim i Skarbnikiem Karolem Marcysiakiem. W 1986 r. nastąpiła zmiana Naczelnika i został nim Stanisław Mikołajczyk. 

W  styczniu 1995 r. podczas walnego zebrania OSP Młock zrodziła się inicjatywa nadania jednostce sztandaru, który został sfinansowany z budżetu gminu Ojrzeń. 

3 września 1995 r. odbyła się uroczystość 70-lecia OSP w Młocku, połączona z nadaniem sztandaru. Jednostka została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 

W 1997 r. po 18 latach służby na stanowisku kierowcy, Józefa Szczecińskiego zastąpił druh Czesław Jabłoński. 

W 2002 r. dzięki staraniom zarządu i wsparciu ówczesnego Wójta Gminy Wojciecha Rykowskiego, otrzymaliśmy średni samochód gaśniczy marki MAN 450 HL, który służy nam do dnia dzisiejszego.

 W kolejnych latach nasza jednostka została doposażona w niezbędny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

Od 2008 r. kierowcą-konserwatorem jest druh Andrzej Małecki. 

W 2010 r. został przeprowadzony generalny remont naszej świetlicy. W kolejnych latach pozyskaliśmy kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Działania naszej jednostki nie ograniczają się jedynie do udziału w akcjach ratowniczych, lecz także bierzemy aktywny udział we wspomaganiu lokalnej społeczności. W ramach tych działań dokonaliśmy, m. in.:

  • Odnowienia elewacji garażu i siłowni,
  • Ogrodzenia i uporządkowania terenu wokół pomnika przyrody „Uparty Mazur”,
  • Odnowienia ogrodzenia przy figurce Matki Boskiej,
  • Budowy nowego masztu syreny alarmowej,
  • Konserwacji zbiornika przeciwpożarowego.